Geometria


Trafili ste jamu?
Ťahá Vaše auto do jednej strany?
Obúvali ste nové pneumatiky?
Ste zodpovedný vodič?

Ak ste na niektorú z týchto otázok odpovedali Áno, odporúčame Vám nechať si skontrolovať geometriu podvozku.
Prečo? Pri silnom náraze kolesa na nerovnosť na ceste môže dôjsť ku "rozladeniu" geometrie podvozku, najmä zbiehavosti kolies. V praxi to znamená, že pneumatika sa vozovky nedotýka celou styčnou plochou rovnomerne.
Toto má za následok niekoľko negatív:
 auto sa stáva menej bezpečné, pretože sa predlžuje jeho brzdná dráha,
 auto sa horšie ovláda, často ťahá do jednej strany,
 dochádza k nerovnomernému opotrebovaniu pneumatík, výrazne sa skracuje životnosť pneumatík.
Stačí pár mesiacov jazdenia s rozladenou geometriou a pneumatika sa stáva nepoužiteľnou a treba ju vymeniť.

Preto Autel-Moto Servis odporúča kontrolu nastavenia geometrie aj po obutí nových pneumatík.